Urząd Miejski w Przedborzu składa serdeczne podziękowania Panu Pawłowi Grabalskiemu za  promocję gminy poprzez udostępnienie  zdjęć, które zostały wykorzystane przy projektowaniu strony internetowej Urzędu Miejskiego w  Przedborzu.