plakat a3 eco zawod mRegionalna Izba Przemysłowo-Handlowa i Firma CONSULTOR Spółka z o.o. (realizator projektu) zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach Projektu unijnego „Czas na EKO-zawód”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2013r. – 31.07.2014r.
Celem Projektu jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych w zawodach ważnych dla woj. Łódzkiego.
Do udziału w Projekcie zapraszamy Rolników  - 144 osoby (116 kobiet i 28 mężczyzn), którzy planują odejść z rolnictwa (rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domowników) z obszaru województwa łódzkiego (zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego).
Uczestnicy muszą spełniać poniższe kryteria:
1.    muszą być ubezpieczeni w KRUS (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników)
2.    muszą zamieszkiwać w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej
3.    muszą wykonywać działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej

W ramach projektu „Czas na EKO – zawód !” będą realizowane następujące usługi:

Indywidualne doradztwo (3h/kobiety + 2h/mężczyźni)
Warsztaty poszukiwania pracy i autoprezentacji (8 h na grupę)
Indywidualne doradztwo z pośrednikiem ( 3h na uczestnika)

SZKOLENIA ZAWODOWE:
1.Zielarstwo  (152 h)
Program szkolenia:
1.    Farmakognozja (14h)
2.    Nazewnictwo i surowce w zielarstwie (5h)
3.    Budowa roślin (5h)
4.    Postacie leku ziołowego (14h)
5.    Aromaterapia. Apiterapia (16 h)
6.    Zbiór, uprawa, suszenie, przechowywanie (28 h)
7.    Zioła i ich działanie (28 h)
8.    Choroby, zastosowanie ziół (28 h)
9.    Rodzaje, sposoby znakowania opakowań (14 h)

2.Florystyka  (93 h)
Program szkolenia:
1.    Botanika i roślinoznawstwo (5h)
2.    Środki wyrazu twórczego (4h)
3.    Wystrój i organizacja sklepu florystycznego (6h)
4.    Florystyka sezonowa (8 h)
5.    Kompozycje w naczyniach (16h)
6.    Bukiety na każdą okazję (24h)
7.    Florystyka okolicznościowa (24 h)
8.    Wystrój wnętrz (6h)

3.Agro-turystyka (102 h)
Program szkolenia:
1.    Formalno-prawne aspekty działalności. Przepisy BHP, Ppoż (14 h)
2.    Formy pozyskiwania kapitału dla gospodarstw agroturystycznych (8h)
3.    Przygotowanie gospodarstwa do przyjęcia turystów (28 h)
4.    Podstawy obsługi komputera (20 h)
5.    Prowadzenie dokumentacji gospodarstwa agroturystycznego (18h)
6.    Marketing i promocja usługi (14 h)

4.Rękodzieło Artystyczne (95 h)
Program szkolenia:
1.    Koronkarstwo (29 h)
2.    Metody tworzenia biżuterii, flicowanie (14h)
3.    Decupage (14 h)
4.    Soutache (14h)
5.    Cartmaking (16 h)
6.    Marketing artystycznego rękodzieła (8 h)

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY
•    zwrot kosztów dojazdu
•    ciepły posiłek
•    serwis kawowy
•    materiały dydaktyczne (podręczniki/albumy)
•    artykuły papierniczo-piśmiennicze

Zajęcia będą się odbywać od PN-PT, max 8 h w tygodniu. Każde ze szkoleń zakończy się egzaminem, w przypadku pozytywnie zdanego egzaminu oraz przy min. 80% frekwencji. Uczestnicy otrzymają Zaświadczenie zgodne  z Rozporządzeniem MEN z dn. 03.02,2006 r., potwierdzające ukończenie szkoleń.

REKRUTACJA:

Rekrutacja odbywa się w Biurze projektu – ul. Piotrkowska 101 p. 15/16, II klatka, II piętro, 90-425 Łódź  oraz w Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Radomsku – ul. Kościuszki 6 lok.210  w sposób ciągły, aż do rekrutowania wymaganej ilości Uczestników od 01.08.2013 r. do 31.05.2014r.

KONTAKT
Biuro projektu                                  
ul. Piotrkowska 101                        
p. 15/16, II klatka, II piętro       
90-425 Łódź

Biuro Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku
ul. Kościuszki 6 lok.210
97-500 Radomsko

Informacje na temat udziału udzielane są pod nr telefonu: 883 331 402 , 883 331 409 oraz w siedzibie
Biura Projektu ul. Piotrkowska 101, p. 15/16, II klatka, II piętro, 90-425 Łódź a także pod nr 660731750, 606 649525 i 44/6831993 i w siedzibie RIPH w Radomsku ul. Kościuszki 6 lok.210

Aneta Nagler, Tel. 883 331 402 ,
Katarzyna Serwik, Tel. 883 331 409
e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


strona Projektu: www.ekozawod.consultor.pl