01szkW dniach 13-14.11.2013r. odbyły się warsztaty tworzenia projektów, w których wzięły udział bibliotekarki z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu i filii w Górach Mokrych, oraz z bibliotek w Gidlach, Gorzkowicach, Bełchatowie, Wolborzu, Głownie i Żychlinie.

Szkolenia odbyły się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w ramach projektu "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wspieranej przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations), którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.Zajęcia poprowadził: Pan Przemysław Kozak z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) i Pani Eliza Karwowska - przedstawicielka portalu Zielona Linia. W ciągu dwóch dni szkoleń bibliotekarki dowiedziały się jak poprawnie napisać wniosek podczas starania się o grant na działania biblioteki, oraz zapoznały się z portalem Zielona Linia. W ostatnim dniu warsztatów bibliotekarki otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia.

Tekst: S.T.