Starostwo Powiatowe w Radomsku zaprasza do udziału w trzech konkursach:
  • Konkurs NA HASŁO PROMOCYJNE I LOGO POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO,
  • Konkursu filmowego "POWIAT W OBIEKTYWIE",
  • Konkurs filmowy "CO WARTO ZOBACZYĆ W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM".
Konkursy będą trwały do końca listopada 2008 roku (termin konkursu filmowego został przesunięty o miesiąc). Ogłoszenie wyników planowane jest na grudzień 2008r., podczas uroczystego otwarcia nowej sali konferencyjnej w bydynku Starostwa Powiatowego w Radomsku. Wszelkie informacje na temat konkursów wraz z regulaminami dostępne są na stronie internetowej powiatu www.radomszczanski.pl.