Drukuj

Burmistrz Miasta Przedborza, Towarzystwo im. M. Konopnickiej, Miejski Dom Kultury w Przedborzu zapraszają dnia 19.12.2008r.(piątek) do Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu na uroczystości związane z  100 Rocznicą napisania „Roty”

Patronat na imprezą objął Senator RP Pan Piotr Łukasz Andrzejewski

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
15:00   – rozpoczęcie uroczystości.
Występy młodzieży z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Przedborza
15:20 – Powitanie zaproszonych gości
15:30 – Referat Jana Bieleckiego Prawnuka Marii  Konopnickiej z okazji 50-lecia działalności Towarzystwa oraz 100 rocznicy napisania „Roty” przez poetkę
15:50 – Referat Bogusława Nowaka z okazji 30-lecia działalności Towarzystwa w Górach Mokrych
16:20 – występy laureatów Ogólnopolskich Spotkań z Poezją Marii Konopnickiej z terenu województwa łódzkiego
17:00 – Przemówienia zaproszonych gości
17:30 – Przemówienie Senatora RP Pana Piotra Łukasza Andrzejewskiego
17:50 – Występ chóru polonijnego „Głos znad Niemna”  z Grodna – Białoruś
18: 30 – Występ zespołu polonijnego „Matczyna Piosenka”  z Białorusi

Zapraszamy!

Autor: MDK

Afisz