sloniewski
Józef Zbigniew Słoniewski (1946-2009)


Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

 

zmarłego w dniu 16 stycznia 2009 roku

 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu

 

Józefa Zbigniewa Słoniewskiego.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

 

składają

 

Burmistrz Miasta, Rada Miejska

 

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Przedborzu.