Pozostałości zamku Kazimierza Wielkiego - obiekt niestety nie przetrwał do dziś, został zniszczony podczas "potopu szwedzkiego", a w XIX wieku całkowicie rozebrany. Obecnie możemy jedynie oglądać jego szczątki w postaci narożnika muru (budynku) z przyporą przy ul. Podzamcze, pochodzący z XV wieku. Przy ul. Koneckiej znajduje się fragment muru z bramą, ale mylnie jest on uważany za pozostałość po zamku, prawdopodobnie wybudowany został w wieku XVI w wyniku porządkowania wzgórza zamkowego.