Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów

Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 34 488,78 zł

Całkowita wartość zadania: 49 690,04 zł

Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla

Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 155 683,02 zł

Całkowita wartość zadania: 168 847,83 zł

Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 337 635,00 zł

Całkowita wartość zadania: 354 705,00 zł

Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 oraz odnowienie ogrodzenia

Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 oraz odnowienie ogrodzenia

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 53 788,59 zł

Całkowita wartość zadania: 121 080,60 zł

dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche”

 Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 137 851,61 zł

Całkowita wartość zadania: 158 817,66zł