Remont drogi gminnej nr 112474E od skrzyżowania z drogą powiatową P3910E w miejscowości Borowa do skrzyżowania z drogą nr P3911E w miejscowości Góry Mokre

Remont drogi zapewnił poprawę jej parametrów użytkowych i technicznych oraz zapewni podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców i osób korzystających. Remontowana droga będzie służyć poprawie bezpieczeństwa, usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego.

W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej nr 112474E o długości 4,125 km:

- wykonano nawierzchnię poprzez położenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej,

- wykonano pobocza z kruszywa łamanego,

- wyczyszczono i wyprofilowano istniejące rowy.