Remont dróg gminnych - ul. Rzemieślnicza, Sportowa, Stefana Żeromskiego w Przedborzu

Zadanie polega na remoncie dróg gminnych nr 112907E odcinek ul. Rzemieślnicza, nr 112906E odcinek ul. Stefana Żeromskiego, nr 112903E ul. Sportowa.
Zakres prac obejmuje wykonanie: robót pomiarowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych. Remont drogi zapewni poprawę jej parametrów użytkowych i technicznych oraz podniesie poziom i jakość życia mieszkańców i osób korzystających. Remontowana droga będzie służyć poprawie bezpieczeństwa, usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego.