Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz – Policzko – Gepnerów)

Gmina Przedbórz informuje, że otrzymała Promesę Inwestycyjną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zawarła umowę na realizację inwestycji pn.: „Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz – Policzko – Gepnerów)”. Całkowita wartość zadania to 1.774.244,56 zł, kwota promesy wynosi 1.615.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonany remont drogi gminnej o długości około 5 km. Istniejącą nawierzchnię jezdni należy oczyścić mechanicznie, następnie należy wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz warstwy konstrukcyjne. Istniejące pobocza należy ściąć i wykonać je z kruszywa łamanego. Istniejące oznakowanie drogowe zostanie wymienione.

tablica