Polski Ład

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza”.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ulic na terenie miasta Przedborza. W

ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji nawierzchni jezdni wraz z modernizacją

konstrukcji chodników/utwardzeń oraz zjazdów. Zadanie obejmuje też wykonanie poboczy. W

ramach zadania planuje się wbudować/wymienić krawężniki oraz obrzeża. Wymienione prace

zostaną wykonane na poszczególnych odcinkach w zakresie koniecznym do zachowania

prawidłowego stanu dróg w zależności od stanu istniejącej nawierzchni. Poprawa komunikacji na terenie Przedborza poprzez modernizację ulic stanowi główny, bezpośredni

cel inwestycji.

 

Wartość inwestycji: 4.000.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 3.800.000,00 zł