Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR

tablica informacyjna

tablica informacyjna

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz”.

Przedmiotem inwestycji był „Remont drogi gminnej nr 112472E gr. woj. świętokrzyskiego – Reczków do dr. pow. Nr 3921E (odcinek Zuzowy – Reczków)” w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz – Polski Ład”

Kwota dofinansowania z Polskiego Ładu: 2.500.000,00 zł

Na przedmiotowe zadanie Gmina Przedbórz uzyskała również dofinansowanie w wysokości 582 000,00 zł z Lasów Państwowych na podstawie umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia.