Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola

Przedmiotem inwestycji jest Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu poprzez: docieplenie ścian, piwnic, parteru i piętra styropianem, docieplenie stropodachu styropapą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej instalacji c.o. wymianie grzejników, modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku, wymiana instalacji odgromowych, wykonanie schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz opaski wokół budynku i utwardzenie terenu kostką. Poprawie ulegną warunki przebywania ich użytkowników. W wyniku działań termomodernizacyjnych poprawie ulegnie komfort cieplny w pomieszczeniach.

www.wfosigw.lodz.pl