Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych

Utrzymanie i eksploatacja dróg

Rolnictwo

Utrzymanie czystości i porządku

Ochrona przyrody

Ochrona środowiska

Leśnictwo

  • Mediacja dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za powstałe szkody w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowań  - w opracowaniu

Oświetlenie uliczne

  • Zgłoszenie awarii oświetlenia  - w opracowaniu

Inwestycje

  • Zgłoszenie inwestycji do realizacji  - w opracowaniu

Inne


Planowanie przestrzenne, budownictwo, gospodarka gruntami i gospodarka lokalowa


Referat Spraw Obywatelskich

Referat Finansowo-Budżetowy

Urząd Stanu Cywilnego

 


 

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROCEDURY AKTUALIZOWANIA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W PRZEDBORZU