Autor pytania: Paweł Zięba

Treść pytania:

Czy może Pan udzielić mi informacji dlaczego w wydanym przez UM w Przedborzu folderze mającym promować Nasze miasto znalazło się tak wiele przekłamań historycznych ?
Kto jest za to odpowiedzialny i czy zamierza Pan w stosunku do tych osób wyciągnąć konsekwencje ?
Pozdrawiam serdecznie!

 

Odpowiedź:

Odpowiedzialną osobą za wydanie „Przewodnika Przyrodniczo-Edukacyjnego Ziemi Przedborskiej” jest pracownik Urzędu zajmujący się promocją, a korzystał z materiałów znajdujących się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przedborzu, jak również w prywatnych zbiorach miłośników Przedborza. Należy podkreślić, że treści do których ma Pan wątpliwości były zamieszczone już we wcześniejszych publikacjach sprzed kilku lat a nawet kilkunastu laty. Informacje te były zamieszczone w następujących publikacjach:
1.Informator Turystyczny Dolina Pilicy, Województwo Piotrkowskie, wydane nakładem przez Związek Komunalny Gmin Nadpilicznych, opracowane przez Bożenę Błaszczyk, wydawca „BASTA” Radomsko, str. 9;
2.Wojciech Zawadzki Przedborski Wrzesień Obrona i zniszczenie miasta przez Niemców w 1939 r., Towarzystwo Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego Bydgoszcz 2004r., str. 12;
3.Przewodnik Turystyczno-Przyrodniczy Ziemia Przedborska, Wydawca Wydawnictwo KONTUR oraz Urząd Miasta i Gminy w Przedborzu, materiały do folderu opracował zespół redakcyjny w składzie: W. Michalec, T. Osicki, W. Ślusarczyk, str. 6 i str.8
4.Tadeusz Nowakowski Przedbórz i okolice, Przewodnik Turystyczno - Krajoznawczy, Biblioteka Piotrkowska, Piotrków Tryb. 1991r., str. 10, str. 19 i str 27.

Jedyną omyłką jaka pojawiła się w publikacji jest zapis  dotyczący ilości wydanych znaczków pocztowych. Nie jest to 1500 tyś. szt. ale 150 tyś. szt. Jest to błąd pisarski, który zostanie sprostowany przy najbliższej okazji podczas wydania kolejnej publikacji.
Doceniając Pana zainteresowanie historią Przedborza oraz troskę o jego obywateli proponuje Panu wydanie autorskiej publikacji, na której będziemy opierać się i  korzystać pracując nad przyszłymi materiałami promocyjnymi.

 

Burmistrz Miłosz Naczyński

Autor pytania: Paweł Zięba

Treść pytania:

W związku uchwałą Rady Miasta w sprawie zamiany działek należących do gminy nr 140/24 i 140/25  na działkę należącą do Piotra Trzeciaka (nr 203/2)zwracam się z pytaniem do Pana  - o podanie mi wartości działek nr 140/24, 140/25  i działki nr 203/2 ??

 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące działek informuję, że należące do Gminy Przedbórz działki: 140/24 i 140/25 o łącznej powierzchni 280m2 zostały wycenione na kwotę 56019 zł., a działka 203/2 o powierzchni 1861 m2 wyceniona na kwotę 55830 zł.

Burmistrz Miłosz Naczyński.