Petycja otrzymana 28.01.2016 r.

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 25.04.2016 r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi.