Petycja otrzymana 22.03.2016 r.

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 22.06.2016 r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi.