Petycja otrzymana 15.04.2016 r.

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 14.07.2016 r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi.