Petycja otrzymana 03.10.2016 r.

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 02.01.2017 r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi.