Petycja otrzymana 24.10.2016 r.

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 24.11.2016 r. Rada Miejska w Przedborzu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji.

treść uchwały