Petycja otrzymana 28.10.2016

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 27.01.2017r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi.