Petycja otrzymana 07.06.2017

treść petycji

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 24.08.2017r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi.