Petycja otrzymana 10.07.2017

treść petycji

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 21.09.2017r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi