Do pobrania:

treść petycji

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia odbytego w dniu 20 kwietnia 2020 r. rozpatrując petycję, uznała ją za niezasadną i przedłożyła stosowny projekt uchwały pod obrady Rady.

Do pobrania:

treść uchwały

treść uzasadnienia