Do pobrania:

treść petycji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia odbytego w dniu 15 marca 2022 r. uznała słuszność argumentów zawartych w przedmiotowej petycji oraz zajęła stanowisko przekazania petycji do rozpoznania organowi właściwemu tj. Sejmikowi Województwa Łódzkiego i w tym przedmiocie przedłożyła stosowny projekt uchwały Radzie.

Do pobrania:

Odpowiedź na petycję