Do pobrania:

treść petycji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia odbytego w dniu 11 sierpnia 2022 r. rozpatrując petycję, uznała ją za niezasadną i przedłożyła stosowny projekt uchwały pod obrady Rady.

Do pobrania:

Odpowiedź na petycję