Petycja otrzymana 24.10.2016 r.

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 24.11.2016 r. Rada Miejska w Przedborzu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji.

treść uchwały

Petycja otrzymana 03.10.2016 r.

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 02.01.2017 r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi.

Petycja otrzymana 18.04.2016 r.

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 25.07.2016 r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi.

Petycja otrzymana 15.04.2016 r.

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 14.07.2016 r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi.

Petycja otrzymana 22.03.2016 r.

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 22.06.2016 r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi.