Do pobrania:

treść petycji

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia odbytego w dniu 19 stycznia 2021 r. rozpatrując petycję, uznała ją za niezasadną i przedłożyła stosowny projekt uchwały pod obrady Rady.

Do pobrania:

Odpowiedź na petycję

Do pobrania:

treść petycji

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia odbytego w dniu 19 stycznia 2021 r. rozpatrując petycję, uznała ją za niezasadną i przedłożyła stosowny projekt uchwały pod obrady Rady.

Do pobrania:

Odpowiedź na petycję

Do pobrania:

treść petycji

Dane dotyczące przebiegu postępowania:

1) W dniu 17.06.2020r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi

Do pobrania:

treść petycji

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia odbytego w dniu 20 kwietnia 2020 r. rozpatrując petycję, uznała ją za niezasadną i przedłożyła stosowny projekt uchwały pod obrady Rady.

Do pobrania:

treść uchwały

treść uzasadnienia

Do pobrania:

treść petycji

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia odbytego w dniu 20 kwietnia 2020 r. rozpatrując petycję, uznała ją za niezasadną i przedłożyła stosowny projekt uchwały pod obrady Rady.

Do pobrania:

treść uchwały

treść uzasadnienia

 

Pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia odbytego w dniu 20 lipca 2020 r. rozpatrując petycję, zajęła stanowisko pozostawienia petycji bez rozpatrzenia i  przedłożyła stosowny projekt uchwały pod obrady Rady.

Do pobrania:

treść uchwały