Do pobrania:

treść petycji

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 24.01.2020r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi

Do pobrania:

treść petycji

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 20.12.2019r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi

Do pobrania:

treść petycji

 

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia odbytego w dniu 23 stycznia 2020 r. rozpatrując petycję, uznała ją za niezasadną i przedłożyła stosowbny projekt uchwały pod obrady Rady.

Do pobrania:

treść uchwały

treść uzasadnienia

Do pobrania:

treść petycji

 

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia odbytego w dniu 23 stycznia 2020 r. rozpatrując petycję, uznała ją za niezasadną i przedłożyła stosowbny projekt uchwały pod obrady Rady.

Do pobrania:

treść uchwały

treść uzasadnienia

Do pobrania:

treść petycji

 

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 31.10.2019r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi