Do pobrania:

treść petycji

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 21.09.2017r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi

Petycja otrzymana 10.07.2017

treść petycji

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 21.09.2017r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi

Petycja otrzymana 07.06.2017

treść petycji

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 24.08.2017r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi.

Petycja otrzymana 28.10.2016

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 27.01.2017r. udzielono odpowiedzi.

Treść odpowiedzi.

Petycja otrzymana 24.10.2016 r.

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 24.11.2016 r. Rada Miejska w Przedborzu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji.

treść uchwały