Do pobrania:

treść petycji

Oficjalne Pismo Fundacji 

Uzupełnienie petycji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia odbytego w dniu 5 stycznia 2022 r. rozpatrując petycję, uznała ją za niezasadną i przedłożyła stosowny projekt uchwały pod obrady Rady.

Do pobrania:

Odpowiedź na petycję

 

Do pobrania:

treść petycji

 

Do pobrania:

Odpowiedź na petycję mieszkańców

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia odbytego w dniu 11 października 2021 r. rozpatrując petycję, zajęła stanowisko pozostawienia petycji bez rozpatrzenia i przedłożyła stosowny projekt uchwały pod obrady Rady.

Do pobrania:

treść uchwały

 

 

Do pobrania:

treść petycji

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia odbytego w dniu 9 marca 2021 r. rozpatrując petycję, uznała ją za niezasadną i przedłożyła stosowny projekt uchwały pod obrady Rady.

Do pobrania:

Odpowiedź na petycję