Treść petycji Towarzystwa Miłośników Przedborza

 

Dane dotyczące przebiegu postepowania:

1) W dniu 25.11.2015 r. petycja była przedmiotem obrad Komisji RAdy Miejskiej w Przedborzu.

2) W dniu 30.11.2015 r. udzielono odpowiedzi Towarzystwu Miłośników Przedborza

3) W dniu 30.03.2016 r. podjęto uchwałę Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie rozpatrzenia petycji.

Treść uchwały