Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz – Policzko – Gepnerów)

Gmina Przedbórz informuje, że otrzymała Promesę Inwestycyjną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zawarła umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”. Całkowita wartość zadania to 413.027,19 zł, kwota dofinansowania wynosi 392.375,83 zł.

W ramach zadania planuje się budowę drogi gminnej o długości ok. 0,75 km. W zakres robót wchodzą następujące prace:

  • korytowanie jezdni,

  • wykonanie podbudowy jako warstwy wzmacniająco-wyrównawczej z kruszywa,

  • wykonanie normatywnych warstw konstrukcyjnych,

  • wykonanie obustronnych poboczy.

W celu poprawy warunków wymijania się pojazdów projektuje się zjazd, który jednocześnie będzie pełnił funkcję mijanki oraz planuje się wykonanie jednostronnego rowu odparowującego.

tablica