Tegoroczne dotacje celowe z Województwa Łódzkiego w wysokości 15.000 zł każda, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”, otrzymały sołectwa Borowa, Kajetanów, Nosalewice, Piskorzeniec, Przyłanki, Wygwizdów i Zuzowy.

W ramach dotacji celowej „Sołectwo na plus” zostaną zrealizowane następujące projekty:

  1. na podstawie umowy nr 1039/RR/24 z dnia 23 maja 2024 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Borowa zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup i montaż ogrodzenia terenu planowanego pod budowę placu zabaw wraz z bramą i furtką w miejscowości Borowa w Gminie Przedbórz”.

  2. na podstawie umowy nr 1040/RR/24 z dnia 23 maja 2024 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Kajetanów zostanie zrealizowany projekt pn. „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kajetanów w Gminie Przedbórz”.

  3. na podstawie umowy nr 1041/RR/24 z dnia 23 maja 2024 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Nosalewice zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do budynku zaadaptowanego na pomieszczenie służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz”.

  4. na podstawie umowy nr 1042/RR/24 z dnia 23 maja 2024 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Piskorzeniec zostanie zrealizowany projekt pn. „Doposażenie terenu przy budynku strażnicy w miejscowości Piskorzeniec w Gminie Przedbórz”.

  5. na podstawie umowy nr 1043/RR/24 z dnia 23 maja 2024 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Przyłanki zostanie zrealizowany projekt pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki”.

  6. na podstawie umowy nr 1044/RR/24 z dnia 23 maja 2024 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Wygwizdów zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup i montaż progu zwalniającego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej w miejscowości Wygwizdów w Gminie Przedbórz”.

  7. na podstawie umowy nr 1045/RR/24 z dnia 23 maja 2024 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Zuzowy zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup i montaż progu zwalniającego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej w miejscowości Zuzowy w Gminie Przedbórz”.

Sołectwo na plus - granty sołeckie 2024