Tegoroczne dotacje celowe z Województwa Łódzkiego w wysokości 15.000 zł każda, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”, otrzymały sołectwa Borowa, Kajetanów, Nosalewice, Piskorzeniec, Przyłanki, Wygwizdów i Zuzowy.

W ramach dotacji celowej „Sołectwo na plus” zostaną zrealizowane następujące projekty:

 1. na podstawie umowy nr 1039/RR/24 z dnia 23 maja 2024 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Borowa zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup i montaż ogrodzenia terenu planowanego pod budowę placu zabaw wraz z bramą i furtką w miejscowości Borowa w Gminie Przedbórz”.

 2. na podstawie umowy nr 1040/RR/24 z dnia 23 maja 2024 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Kajetanów zostanie zrealizowany projekt pn. „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kajetanów w Gminie Przedbórz”.

 3. na podstawie umowy nr 1041/RR/24 z dnia 23 maja 2024 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Nosalewice zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do budynku zaadaptowanego na pomieszczenie służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz”.

 4. na podstawie umowy nr 1042/RR/24 z dnia 23 maja 2024 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Piskorzeniec zostanie zrealizowany projekt pn. „Doposażenie terenu przy budynku strażnicy w miejscowości Piskorzeniec w Gminie Przedbórz”.

 5. na podstawie umowy nr 1043/RR/24 z dnia 23 maja 2024 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Przyłanki zostanie zrealizowany projekt pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki”.

 6. na podstawie umowy nr 1044/RR/24 z dnia 23 maja 2024 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Wygwizdów zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup i montaż progu zwalniającego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej w miejscowości Wygwizdów w Gminie Przedbórz”.

 7. na podstawie umowy nr 1045/RR/24 z dnia 23 maja 2024 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Zuzowy zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup i montaż progu zwalniającego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej w miejscowości Zuzowy w Gminie Przedbórz”.

Sołectwo na plus - granty sołeckie 2024

Tegoroczne dotacje celowe z Województwa Łódzkiego w wysokości 12.000 zł każda, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”, otrzymały sołectwa Góry Mokre, Piskorzeniec, Wygwizdów oraz Zuzowy.
W ramach dotacji celowej „Sołectwo na plus” zostaną zrealizowane następujące projekty:

 • na podstawie umowy nr 676/RR/23 z dnia 21 lipca 2023 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Góry Mokre zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup i montaż ogrodzenia terenu przy budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokre w gminie Przedbórz” o wartości całkowitej 14.000 zł. Projekt będzie współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000 zł, a pozostała kwota w wysokości 2.000 zł będzie wydatkowana w ramach środków własnych Gminy Przedbórz;
 • na podstawie umowy nr 677/RR/23 z dnia 21 lipca 2023 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Piskorzeniec zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup i montaż bramy garażowej do budynku strażnicy w miejscowości Piskorzeniec w gminie Przedbórz” o wartości całkowitej 14.000 zł. Projekt będzie współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000 zł, a pozostała kwota w wysokości 2.000 zł będzie wydatkowana w ramach środków własnych Gminy Przedbórz;
 • na podstawie umowy nr 678/RR/23 z dnia 21 lipca 2023 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim w miejscowości Wygwizdów zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup i montaż jednego progu zwalniającego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej w miejscowości Wygwizdów w gminie Przedbórz” o wartości całkowitej 14.000 zł. Projekt będzie współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000 zł, a pozostała kwota w wysokości 2.000 zł będzie wydatkowana w ramach środków własnych Gminy Przedbórz
 • na podstawie umowy nr 679/RR/23 z dnia 21 lipca 2023 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim w miejscowości Zuzowy zostanie zrealizowany projekt pn. „Wykonanie sufitu podwieszonego wraz z modernizacją oświetlenia w strażnicy w miejscowości Zuzowy w gminie Przedbórz” o wartości całkowitej 14.000 zł. Projekt będzie współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000 zł, a pozostała kwota w wysokości 2.000 zł będzie wydatkowana w ramach środków własnych Gminy Przedbórz.

 Sołectwo na plus - granty sołeckie 2023

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 24 sierpnia została zawarta umowa z wykonawcą dotycząca zakupu 8 stołów i 40 krzeseł w ramach realizacji zadania pn. ”Doposażenie budynku zaadaptowanego na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz” zgłoszonego przez sołectwo Nosalewice realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru “Sołectwo na plus”.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Nosalewice

granty sołeckie

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 24 sierpnia została zawarta umowa z wykonawcą dotycząca zakupu 12 stołów w ramach realizacji zadania pn. ”Doposażenie budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokre w gminie Przedbórz” zgłoszonego przez sołectwo Góry Mokre realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru “Sołectwo na plus”.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Góry Mokre

Granty sołeckie

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 7 września została zawarta umowa z wykonawcą dotycząca zakupu, transportu i montażu  bariery energochłonnej w miejscowości Brzostek po jednej stronie drogi na odcinku 35 mb. w ramach realizacji zadania pn. ”Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz” zgłoszonego przez sołectwo Brzostek realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru “Sołectwo na plus”

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Brzostek

 

granty sołeckie