W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 24 sierpnia została zawarta umowa z wykonawcą dotycząca zakupu 12 stołów w ramach realizacji zadania pn. ”Doposażenie budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokre w gminie Przedbórz” zgłoszonego przez sołectwo Góry Mokre realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru “Sołectwo na plus”.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Góry Mokre

Granty sołeckie

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 24 sierpnia została zawarta umowa z wykonawcą dotycząca zakupu 8 stołów i 40 krzeseł w ramach realizacji zadania pn. ”Doposażenie budynku zaadaptowanego na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz” zgłoszonego przez sołectwo Nosalewice realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru “Sołectwo na plus”.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Nosalewice

granty sołeckie

Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre (2019 r.)

Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zuzowy w gminie Przedbórz (2019 r.)

Doposażenie terenu przy budynku zaadaptowanym na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz (2019 r.)


Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki (2018 r.)

Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre (2018 r.)

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 7 września została zawarta umowa z wykonawcą dotycząca zakupu, transportu i montażu  bariery energochłonnej w miejscowości Brzostek po jednej stronie drogi na odcinku 35 mb. w ramach realizacji zadania pn. ”Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz” zgłoszonego przez sołectwo Brzostek realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru “Sołectwo na plus”

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Brzostek

 

granty sołeckie