Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu

Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 500 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 212 779,38 zł